Avgifter

re-divider

Nye eiendommer:
Det er lovbestemte regler for betaling av avgifter ved kjøp av eiendom. En avgift kalt IVA (moms) på 10% blir tillagt den offisielle kjøpesummen – dvs. verdien på skjøtet.

I tillegg skal det betales AJD (stempelavgift) som utgjør 1,5% av verdien på skjøtet.

Brukte eiendommer:
ITP (overføringskostnad) utgjør 10% av verdien på skjøtet.

Andre avgifter

re-divider

Notarkostnad utgjør fra 0,3% – 0,9% av skjøteverdien.
Registreringskostnad utgjør fra 0,3% – 0,7% av skjøteverdien.
Vann- og strømkostnader: varierende.

Plusvaliaskatt utgjør fra ca. 0,2% (denne skatten betales av selger).

ÅRLIGE KOSTNADER

re-divider

Fellesutgifter: Er avhengig av fasilitetene på de forskjellige eiendomskompleksene, men ligger normalt mellom 500 til 1.000 euro i året.

Eiendomsavgift: (SUMA): Varierer fra kommune til kommune. Utgjør mellom kr. 750,- og kr. 2000,-.

Eiendomsskatt: Beregnet ut i fra myndighetenes eiendomsregister.

Finansiell rådgivning: Inkluderer hovedsakelig håndtering av årlig selvangivelse. Kr. 1500,- pr. år.

Skatt til kommune: Varierer fra kommune til kommune.

NYTTIGE TIPS VED HUSKJØP I SPANIA

re-divider

Forholdene rundt erverv av fast eiendom i Spania er noe annerledes enn i Norge. Alle eiendommer er selveide. Festetomter og obligasjonsleiligheter finnes ikke.

Det er viktig å bruke en norsktalende tilrettelegger dersom du ikke kan språket meget godt.

EKSEMPEL PÅ BETALINGSPROSEDYRER VED KJØP AV EIENDOM

Ved eiendomskjøp i Spania, er det vanlig at kjøpesummen betales i avdrag, dvs. at 40 til 50% av kjøpesummen betales før skjøtet underskrives, og det resterende ved overtagelse av boligen.

Ved signering av kontrakt, betales normalt et depositum på NOK 25.000,- som bekrefter avtalen, og samtidig garanterer deg som kjøper at du får de vilkår og det produktet du har bestemt.

Brytes kontrakten fra din side, vil man normalt ikke få depositumet tilbake. Dette beholdes som honorar for de kostnader som allerede er påløpt.

FØLGENDE PROSEDYRE ER NORMAL VED EIENDOMSSKJØP – NY BOLIG:

re-divider

1. Ved signering av kontrakt betales NOK 25.000,-. Boligen reserveres, og prisen garanteres.

2. 20 – 25% av kjøpesummen betales 3 – 4 uker etter signering av kontrakt.

3. 20 – 25% av kjøpesummen betales 2 – 3 mnd. etter signering av kontrakt.

4. Resten av kjøpesummen, (minus depositum NOK 25.000,-), betales ved underskrift av skjøtet, da betales også kostnadene for utstedelsen av selve skjøtet.

5. Det finnes mulighet for finansiering av 70% av takstverdien på boligen.

For brukte boliger, er det normalt å betale 10% av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse, og resterende av kjøpesummen (+ skatter) ved skriving av skjøte.

ESCRITURA

re-divider

Dette er det samme som skjøtet. Det er dette dokumentet som overdrar eiendomsretten på grunn og eiendom til deg som kunde.

Eiendomsoverdragelse skal utføres under påsyn av notarius publicus. Han vil se til at alle formaliteter rundt overdragelsen er i orden, deretter vil skjøtet innføres i grunnboken.

Vi er her for å hjelpe deg!

re-divider

Vi har lang erfaring og kjenner nærområdet meget godt.

Vi bistår deg i alle faser som sikrer at ditt boligkjøp i Spania foregår i trygge rammer.

Werner Bigseth

Werner Bigseth

Eiendomsmegler

  • +34 679 006 586
  • werner@kulsveen.com
Tor Asle Kulsveen

Tor Asle Kulsveen

Eiendomsmegler

  • +47 919 17 162
  • info@kulsveen.com